BROSJYRE TIL MODUM SIKKERHETSSENTER

BROSJYRE

Design og oppsett av innholdsrik brosjyre for Modum Sikkerhetssenter. MOFix Design tok også endel av bildene til brosjyren.

I samarbeid med Blåsenborg Reklamebyrå.