GRAFISK DESIGN TIL VI VISER OMSORG

GRAFISK PROFIL, BROSJYRE, VISITTKORT OG ANNONSER

Vi viser omsorg trengte diverse reklamemateriell til oppstart av firmaet. Så i tillegg til logo og nettside, så laget jeg brosjyre, annonser og 2 sidig visittkort. Samme grafikk, bilder og farger ble brukt til alt. Viktig med en rød tråd i alt deres markedsføringsmateriale.

Bilder plukket vi sammen fra Shutterstock.com. Det gjorde jobben mye lettere for både kunden og meg, og vi fikk det visuelle uttrykket vi ønsket å formidle til kunden.