LOGO TIL FATHER’S HOUSE EUROPE

LOGO

Denne stiftelsen hjelper mange mennesker. Tegnet derfor en grafikk hvor en person med et hjerte omfavner en annen person.