OPPSETT AV NEWSMAN AVIS

AVIS

Det var en stor ære å lage hele Newsman avisen for noen år tilbake.

I samarbeid med Blåsenborg reklamebyrå.